Инсталации за компресиран природен газ

Природният газ може да се компресира (при 200 - 220 бара налягане), за да се транспортира до места, до които изграждането на газопровод не е целесъобразно или няма изградена газопреносна система.

Транспортирането става със стоманени бутилки, произведени чрез прилагане на обратно екструдиране и изтегляне, където ковани пръти или горещо валцувани заготовки се използват като суровина. Понижаването на налягането до работни параметри става в специализирани газо-регулаторни табла.